Vermeerderen van planten: Proefbevindingen met zomerstek in tunnels

Daar de stekken onder een plastic tunnel bedrijfszekerder is dan het stekken onder waternevel, verdient het stekken onder een plastic tunnel in het algemeen de voorkeur. Uit de cijfers blijkt, dat er bij deze proef gemiddeld een groot verschil was tussen het stekken onder waternevel en het stekken onder een plastic tunnel met een sproeileiding.

1. Stekken buiten

1.1 Zomerstek in tunnels buiten

Voor stek in lage tunnels buiten, verdient melkwitte plastic folie de voorkeur.

Na het steken van de stekken worden deze aangegoten met water waarin een fungicide is opgelost waarna de tunnel “luchtdicht” wordt afgesloten.

In de tunnel een leiding met neveldoppen aanbrengen om de stekken zonodig te bevochtigen.

Wanneer het stek moet worden gecontroleerd dan is het verstandig om de tunnel ‘s morgens vroeg of tegen de avond te openen. Overdag daalt de relatieve vochtigheid te snel waardoor het blad kan verbranden.

1.2. Zomerstek onder waternevel buiten

Bij het stekken onder waternevel buiten moet ervoor worden gezorgd, dat alle stekken goed worden bevochtigd. Indien nodig kan men een sectorsproeier, op het eind van de leiding, het sproeipatroon worden aangepast. Door het plaatsen van een windscherm rond de plaats waar wordt gestekt, wordt het sproeipatroon gunstig beïnvloed.

Vermeerderen van planten: Proefbevindingen met zomerstek in tunnels(363180410)

2. Stekken binnen

2.1. Zomerstek onder waternevel binnen

Er moet steeds op worden gelet, dat de nevelinstallatie juist werkt. Gelet wordt op werkdruk (6-10 ato), sproeitijd, plaats van regelapparatuur e.d.

Een sproeitijd van circa 3 seconden moet voldoende zijn.

Verstopping van neveldoppen kan worden veroorzaakt door algengroei. In de leidingen moeten daarom geen tussenstukken worden gebruikt van doorzichtige kunststofslang.

Ondiep gestoken stek beworteld doorgaans sneller en beter, omdat daar de water-, luchthuishouding meestal beter is.

In een te nat stekmengsel ontstaat sneller puntrot. Aan het gewicht van de kist kan worden bepaald of het medium te nat of te droog is. Een mengsel turfmolm en perlite van 1:1 voldoet onder waternevel goed.

Pas gestoken stek kan worden aangegoten met water, waaraan 3 g Captan (83%) per liter is toegevoegd om dradenschimmel te voorkomen.

Pas gestoken stek kan worden aangegoten met water, waaraan 2 gram ipodion (Rovral) per liter is toegevoegd om dradenschimmel en smucht te voorkomen.

In de zomer mag geen Captan aan de basis van de stek worden gebruikt omdat dan puntrot kan ontstaan.

Callusknobbels aan de basis van de stek kunnen worden gevormd als het medium te droog is, de pH van het mengsel te hoog is, of als een verkeerd mengsel is gebruikt. Ze ontstaan ook door een te hoge temperatuur van het stekmedium: bijv. bij te hoge bodemwarmte.

Door de paden en grond onder de tabletten in de kas enige keren per dag nat te maken, blijft de vochtigheid hoger en zal de neveninstallatie minder vaak aanslaan, zodat het stekmedium niet te nat wordt.

Wanneer de temperatuur in de nevelkas te hoog oploopt, moeten er geen ramen worden opengezet, omdat de luchtvochtigheid dan sterk daalt, waardoor het stek verdroogt.

Vermeerderen van planten: Proefbevindingen met zomerstek in tunnels(363180410)

3. Bewortelingspercentage bij het stekken onder waternevel en onder tunnels

Gemiddeld bewortelingspercentage

1. Onder waternevel 71%

2. Onder plastic tunnel met nevelleiding (natte tunnel) 72%

3. Onder plastic tunnel (droge tunnel) 61%

Uit deze cijfers blijkt, dat er bij deze proef gemiddeld een groot verschil was tussen het stekken onder waternevel en het stekken onder een plastic tunnel met een sproeileiding.

4. Kwaliteit

Wat de kwaliteit van de planten aangaat, kan worden opgemerkt dat de planten onder de tunnel wat meer schot hadden gemaakt. De wortels van de planten waren bij alle drie behandelingen door het stekmedium heen in de ondergrond gegroeid, er waren geen verschillen meer te zien in de zwaarte van de beworteling.

5. Besluiten

Daar de stekken onder een plastic tunnel bedrijfszekerder is dan het stekken onder waternevel, verdient het stekken onder een plastic tunnel in het algemeen de voorkeur.

Bronnen: o.a. Boomkwekerij, Verbondsnieuws, Kontakt

Tuininformatie