Vermeerdering: biotechnologie moet meerwaarde hebben

Vermeerdering: biotechnologie moet meerwaarde hebben(1136763617)Brancheorganisaties van Europese veredelings- en vermeerderingbedrijven in de plantaardige sector hebben veelvuldig te maken met de vraag wat in de sierteelt de meerwaarde is van biotechnologie.

Hun beleid ten aanzien van biotechnologie is als volgt samen te vatten. In principe achten de organisaties de biotechnologie een waardevolle technologie voor de sector. De introductie van genetisch gemodificeerde gewassen dient echter zorgvuldig te geschieden en mag daarom geen ongewenste milieu- of gezondheidsrisico´s met zich mee brengen. De organisaties stellen in hun beleidsnota’s verder duidelijk dat genetische modificatie maar één van de technieken is die gebruikt kan worden bij de veredeling van bijvoorbeeld planten.

Voordelen van het gebruik van biotechnologie door veredelaars is dat ze meer kunnen bewerkstelligen dan met traditionele veredelingsmethoden. Genetische modificatie maakt het mogelijk om wezensvreemde elementen in een ras in te bouwen om zodoende eigenschappen te creëren die het ras van nature niet heeft. Ook kan er gerichter worden gezocht naar waardevolle eigenschappen die op de traditionele manier wellicht niet of veel moeilijker gevonden kunnen worden. Als deze eenmaal gevonden zijn dan kunnen deze eigenschappen ook beter in het veredelingsproces worden gevolgd, zodat de efficiëntie van de veredeling toeneemt. Zo kan biotechnologie veredelaars in staat stellen nog betere producten te maken en het kan het veredelingsproces versnellen.

Vermeerdering: biotechnologie moet meerwaarde hebben(1136763617)

Er wordt in de sierteelt echter nog weinig gebruik gemaakt van genetische modificatie en van biotechnologie. Dit komt met name door de hoge kosten en de relatief beperkte doelgroep, in vergelijking met bijvoorbeeld soja, rijst, maïsaardappelen, granen en sommige groentegewassen. Toch zijn er enkele voorbeelden van het gebruik van biotechnologie. In de sierteelt zijn resultaten geboekt met kleurveranderingen (blauwe roos en dito anjer). Ook ten aanzien van vertakking en houdbaarheid zijn resultaten bereikt. Een echt commercieel succes kan dit (nog) niet genoemd worden en de vraag is of deze mutaties op termijn ook niet op traditionele wijze hadden kunnen worden bereikt.

Ook wordt de zogenoemde merkertechnologie gebruikt. Deze technologie maakt het mogelijk snel na een klassieke kruising via DNA-onderzoek te kijken of deze gelukt is. Omdat geen volgroeide plant meer nodig is om het resultaat vast te stellen, leidt deze technologie tot veel tijdsbesparing.

Bron: Bloemenbureau Holland

Tuininformatie