Vermeerdering in de bloementeelt: steeds meer gecertificeerde bloemen te koop

Vermeerdering in de bloementeelt: steeds meer gecertificeerde bloemen te koop(255847583)Sinds het milieulabel MPS in 1995 werd opgericht, is er in de loop van de jaren een woud aan labels ontstaan. Sommige labels zijn louter milieulabels, andere dekken zowel productie als groothandel en detailhandel af. Er zijn ook labels die zich geheel richten op de consument.

Vermeerdering in de bloementeelt: steeds meer gecertificeerde bloemen te koop(255847583)Milieucertificering is een booming business. Niet dat er met certificering zoveel geld wordt verdiend. Nee, het is een ´license to supply´ geworden, ofwel een ´vergunning om te mogen leveren´. Vooral grootwinkelbedrijven in Europa eisen van hun leveranciers dat zij zo schoon mogelijk produceren, goed met hun personeel omgaan en niet teveel energie gebruiken en afval produceren.

Certificering is allang uitgestegen boven alleen het milieu. Uiteraard speelt milieu nog steeds een belangrijke rol, maar tegenwoordig omvat het ook sociale aspecten, pure kwaliteitszaken en zaken als tracking en tracing en niet te vergeten de uitstoot van CO2.

Het waren de Nederlandse bloemenveilingen die in 1995 gezamenlijk het voortouw namen op dit gebied met de oprichting van MPS (Milieu Programma Sierteelt). Oorspronkelijk alleen voor leden van de afzetcoöperaties, nu kan iedere producent van bloemen en planten zich er bij aansluiten, waar ook ter wereld.

MPS is uitgegroeid tot een allesomvattende Europese organisatie, waarbij tuinders uit veel Europese landen zich hebben aangesloten. Ook Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische producenten van bloemen en planten hebben zich er bij aangesloten.

Omdat een milieulabel voor een producent of een groep van producenten een goed middel is om zich te onderscheiden, is er een ware wildgroei ontstaan op dit gebied.
De labels zijn onder te verdelen in business-to-business labels, louter milieulabels die zich richten op schone productie en labels die vooral gericht zijn op sociale aangelegenheden. De meeste labels bestrijken een deel van het spectrum, een aantal richt zich op de gehele keten.

Heel belangrijk is EUREP-GAP of MPS-GAP. Veel Europese supermarktketen eisen simpelweg dat de producenten van wie zij bloemen en planten kopen zich EUREP-GAP hebben laten certificeren. In de afbeelding staan de belangrijkste labels en hun bereik.

Bron: Bloemenbureau Holland

Tuininformatie