Van wieg tot wieg: Cradle-to-cradle beginsel is gemeengoed aan het worden

Van wieg tot wieg: Cradle-to-cradle beginsel is gemeengoed aan het worden(925889579)Wie kent niet de uitdrukking van de wieg tot het graf? Er is nu een variant ontstaan door toedoen van twee wetenschappers: van ´wieg tot wieg´ ofwel het zogeheten Cradle-to-cradle-principe. In kringen van denkers over de milieu- en grondstoffen problematiek is het cradle-to-cradle beginsel inmiddels al gemeengoed aan het worden. De afgekorte term is er ook al: C2C. Enkele multinationals hebben de theorie inmiddels omarmd.

Ook de sierteelt krijgt onherroepelijk met het cradle-to-cradle principe te maken. Het uitgangspunt is niet zoals tot nu toe het recyclen van producten, productiemiddelen en producten die overblijven bij het productieproces. Hierbij wordt van hoogwaardige producten een laagwaardiger product gemaakt. Het principe van C2C is dat van alle materialen die worden gebruikt bij de productie van - in dit geval - sierteeltproducten en van de producten zelf een hoogwaardiger product wordt gemaakt. Afval bestaat niet meer bij het C2C principe en er moet dus ook vooraf worden nagedacht over wat met alle producten die worden geproduceerd kan worden gemaakt nadat hun gebruik ten einde is.

Van wieg tot wieg: Cradle-to-cradle beginsel is gemeengoed aan het worden(925889579)

De grote wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade, die in 2012 wordt gehouden in de Euregio in het Zuid-Nederlands-Duitse grensgebied rond Venlo gaat het principe tot kunst verheffen. Alles wat op de Floriade zal worden gebruikt, wordt op de een of andere manier weer ingezet op het bedrijventerrein dat na afloop van de 6 maanden durende Floriade op dezelfde locatie ontstaat. Het spreekt vanzelf dat energieneutraal produceren van sierteeltgewassen onderdeel uitmaakt van het C2C principe.De afdeling Onderzoek& Ontwikkeling van de in de sierteelt leidende organisatie voor duurzaamheidscertificaten, Stichting MPS, is al bezig te formuleren wat C2C voor de sierteeltsector gaat betekenen. De sierteeltsector in de EU wil ook op dit gebied voorop blijven lopen.

Sierteelt gaat de strijd aan met CO2 uitstoot

De sierteelt in EU-lidstaat Nederland haalt alles uit de kast om de doelstellingen voor de CO2 uitstoot in 2020 te halen. De verwachting is dat de sierteelt de CO2 uitstoot kan verminderen met een percentage dat ergens tussen de 30% en 45% ligt zo staat in het zogeheten ‘Energie Verduurzamingsplan Glastuinbouw 2020’. Daarvoor is een akkoord gesloten tussen sector en overheid in Nederland , de belangrijkste producent van sierteeltproducten in de EU.

De doelen voor 2020 moeten als volgt worden gehaald:

 • Alle nieuwe kassen zijn in 2020 energieneutraal en 2.500 ha kassen is in 2020 al (semi)gesloten.
 • De kassen leveren elektriciteit aan het bedrijf en aan het openbare net. De installaties van sierteeltbedrijven voor de opwekking van warmte zijn vele malen efficiënter dan grote energiecentrales en daarvan hoeft dan minder gebruik te worden gemaakt. Ongeveer de helft van de te behalen besparing daarin is nu al een feit.
 • Warmte-Kracht-centrales van producenten maken voor 10% gebruik van biobrandstoffen.
 • Aardwarmte gaat een voornamere rol spelen bij de energievoorziening van de sierteelt.
 • Wageningen Universiteit is druk bezig een elektriciteit producerende kas te ontwikkelen die werkt met een kasdek van fotovoltaïsche cellen en lenzen.Ook led-belichting van sierteeltgewassen zorgt voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot van CO2.
 • De sierteelt gaat meer gebruik maken van centrale CO2voorziening vanuit de industrie. CO2 overschotten van de industrie worden in kassen gebruikt voor groeibevordering.
 • Bedrijven die producten telen met maar een geringe energiebehoefte worden gekoppeld aan bedrijven die veel energie gebruiken. Ze ontvangen restwarmte van die veel gebruikende bedrijven en hebben geen eigen kleine installatie die relatief veel CO2 uitstoot.
 • Sierteeltbedrijven gaan laagwaardige warmte leveren aan woonhuizen, kantoren en bedrijven in de directe omgeving.
 • Kassen worden uitgerust met extra isolatiesystemen.
 • Last but not least richt de veredeling zich steeds meer op het ontwikkelen van producten die minder energie vragen en een hoge productie genereren. Hierdoor wordt veel energie bespaard.
   
Van wieg tot wieg: Cradle-to-cradle beginsel is gemeengoed aan het worden(925889579)

Bron: Bloemenbureau Holland - 20.12.08 -

Tuininformatie