Zijn Azospirillum bacteriën (stimuroots) nuttig bij de aanleg van het gazon?

Zijn Azospirillum bacteriën (stimuroots) nuttig bij de aanleg van het gazon?(41115261)De naam Azospirillum stamt af van het Franse ´azote´ (stikstof) en het Griekse ´spira´ (spiraal). De belangrijkste eigenschap van deze bacteriën is hun associatieve symbiose met de wortels van maïs, grassen en granen. Door het gebruik van deze bacteriën ontstaat er een uitgebreider en steviger wortelgestel (in de meeste gevallen tweemaal zo groot), waardoor er een veel betere opname en benuttigen is van N, P, K, mineralen en water (is in de zomer een heel belangrijk voordeel ).

Dit proces is te verklaren door het feit dat de bacteriën bepaalde groeihormonen (auxines, cytokinines,...) produceren die de wortelgroei extra stimuleren. Dit proces manifesteert zich onder alle klimaatsomstandigheden.

Voor 1978 heette deze bacterie Spirillum Lipoferum. Het genus Azospirillum bestaat uit 4 species, nl. Azospirillum lipoferum, Azospirillum brasilense, Azospirillum amazonese en Azospirillum halopraeferans. De eerste 2 stammen zijn de geschiktste voor onze contreien. De Azospirillum bacteriën zijn gram negatief, beweeglijk, komma-vorming en komen voor in alle bodemtypes en in elk klimaat. Hun diameter bedraagt gemiddeld 1,0 µm en de lengte varieert van 2,1 tot 3,8 µm.


Een tweede positieve eigenschap van deze bacteriën is het feit dat zij in staat zijn om stikstof uit de lucht te fixeren en deze om te zetten tot onneembare vormen voor de plant. Op deze manier zou er dus een extra hoeveelheid stikstof voor de planten ter beschikking kunnen komen. Dit proces is wel klimaatsgebonden en is voor onze contreien van minder belang.

Omwille van deze zeer positieve eigenschappen zijn de Azospirillum bacteriën de meest bestudeerde organismen van de laatste 10 jaar. Dit onderzoek heeft zich dan ook geconcretiseerd in een product, specifiek voor recreatiegrassen, nl. stimuroots.

Moderne biotechnologie


Inderdaad, dankzij de modernste technieken is men erin geslaagd om de effectiefste Azospirillum-stammen te selecteren, te vermenigvuldigen en te formuleren in een handig, praktisch bruikbaar product voor de tuinaanlegger.


Stimuroots wordt toegepast aan 0,5 kg/ 100 m2 en wordt bij het zaaien eenvoudig gemengd met het graszaad. Er is geen onderhoudsdosis vereist.

Door de betere doorworteling zullen wij ook een stevigere zode bekomen en zal onze grasmat beter weerstand kunnen bieden t.o.v. minder gunstige omstandigheden. Door al deze positieve eigenschappen verminderen wij tevens het risico bij groenaanleg. Men kan Stimuroots aanwenden bij het aanleggen van gazons, sporten voetbalterreinen, parken, openbaar groen, wegboorden, graszodenkweek, e.d.m.


Verder onderzoek

Deze Azospirillum bacteriën zullen ook voor de eerste maal uitgetest worden in aardappelen en suikerbieten. Naast deze Azospirillum bacteriën zijn er ook nog andere natuurlijke systemen die volop in de belangstelling staan, nl.:

  • Trichodenna schimmels (als biostimulator voor zaaigraan en zaailingen);
  • Mycorrhize schimmels (zorgen voor een sneller aanslaan van de meeste tuinbouwgewassen).
Tuininformatie