Biobest bulletin: PreFeRal, het biologisch insecticide tegen witte vlieg

Biobest bulletin: PreFeRal, het biologisch insecticide tegen witte vlieg(1334902452)Paecilomyces fumosoroseus (PFR) is een entomopathogene schimmel welke verschillende insecten parasiteert waaronder wittevliegen. PreFeRal bevat de sporen van de stam Apopka 97, ontdekt en geïsoleerd in 1986 aan de universiteit van Florida in de Verenigde Staten. PreFeRal werd recentelijk toegelaten in Nederland voor de bestrijding van witte vlieg op komkommer, tomaat en sierteelt onder glas. De schimmel komt van nature voor in de Benelux waardoor er geen problemen zijn met de lokale flora en fauna. PreFeRal is volkomen veilig voor de gebruiker en de consument (geen wachttijd!)

Toxicologische eigenschappen

 

PreFeRal vertoont opmerkelijke toxicologische eigenschappen: er is nooit enige toxiciteit vastgesteld op warmbloedige dieren. Dit garandeert een maximale veiligheid voor zowel de toepasser van PreFeRal als voor de consument die producten eet behandeld met PreFeRal. Er bestaat geen wachttijd voor oogst en dus ook geen problemen met Eurep-Gap registraties. Dit komt mede doordat de sporen van PreFeRal zich niet verder ontwikkelen bij temperaturen boven 32°C en sterven bij 35°C (menselijke lichaamstemperatuur 3rC). Bovendien produceert PreFeRal geen mycotoxines. Studies tonen aan dat er geen kanker- noch allergieverwekkende effecten zijn.

Ecotoxicologische eigenschappen

Biobest bulletin: PreFeRal, het biologisch insecticide tegen witte vlieg(1334902452)PFR is een van nature voorkomende schimmel in ons milieu. Het is een echte kosmopoliet welke in een meerderheid van landen is teruggevonden op levende bodeminsecten of op insecten waarbij een gedeelte van de levenscyclus zich afspeelt in de bodem. De stam Apopka 97 welke de actieve stof is van PreFeRal werd niet genetisch gemodificeerd. PreFeRal is volledig compatibel met biologische bestrijding. Het is niet toxisch voor natuurlijke vijanden (predatoren en parasitoïden) en het vertoont geen enkel risico voor bijen, hommels of vogels. PreFeRal heeft geen veiligheidstermijn, heeft geen MRL (Maximum Residu Level) en kent geen spuitvrije zones.

Werkingswijze

De sporen van Paecilomyces fumosoroseus zetten zich na een bespuiting met PreFeRal vast op de cuticula van een wittevlieg en hieruit groeit een kiembuis. Op de contactplaats wordt de cuticula van de witte vlieg afgebroken door geproduceerde enzymen. De schimmel dringt de gastheer binnen, en doodt deze om zich te voeden. De aanwezigheid van de schimmel is te merken aan de myceliumdraden op het kadaver van de wittevlieg. lndien de temperaturen vochtomstandigheden uitermate gunstig zijn, worden er nieuwe sporen geproduceerd welke zichtbaar zijn in de vorm van witgrijsachtig schimmelpluis. Deze externe sporulatie vertaalt zich in een herhaling van de cyclus: sporen verspreiden zich in de kas en infecteren andere wittevliegen. Wanneer de omstandigheden niet zo gunstig zijn, ontstaat er geen herinfectie en stopt de levenscyclus in de dode larve (ze vervormen en verkleuren bruin).

PreFeRal moet worden toegepast bij temperaturen onder de 30°C en een vochtigheid boven de 80% (de eerste 12 uur na toepassing);voor de kieming en sporulatie van de stam Apopka 97 is immers een vochtigheid boven de 80% nodig en de schimmel wordt gedood door UV-stralen. Daarom gebeurt de toepassing best ´s avonds. Eens de schimmel de gastheer is binnengedrongen zijn de omgevingsfactoren minder belangrijk.

PreFeRal is een biologisch contactinsecticide, de schimmelsporen van Paecilomyces moeten zo dicht mogelijk in contact worden gebracht met de larven van de witte vlieg welke zich aan de onderzijde van de bladeren bevinden. PreFeRal moet dus worden gespoten zowel op als onder de bladeren. Aangezien de actieve stof van PreFeRal een schimmel is moet er voor sommige fungiciden een wachttermijn in acht worden genomen alvorens PreFeRal toe te passen na een fungicidebehandeling.

Werkingsspectrum

PreFeRal werkt tegen de twee belangrijkste witte vliegsoorten: de kaswittevlieg Trialeurodes vaporariorum en de tabakswittevlieg Bemisia tabaci. Buiten het tweede larvale stadium (L2), worden alle stadia geparasiteerd: de eieren, de larven (L 1, L3, L4), de poppen en zelfs de adulten. Dit komt door de korte levenstijd van een L2stadium alvorens te vervellen tot L3. Wetenschappers hebben bovendien reeds PFR waargenomen bij andere plaaginsecten.

Formulatie: WG
Verpakking: 500 g
Concentratie: 200g/kg
Dosering: 100 gram /100 liter spuitoplossing
pH oplossing: tussen de 6 en 8
Bewaring: koud (2-6 °C) en droog

Bron: BioBest 

Tuininformatie