Biologische en geïntegreerde bestrijding: de Biobest hommelkast heeft een nieuwe outfit

Biologische en geïntegreerde bestrijding: de Biobest hommelkast heeft een nieuwe outfit(1508211555)

 

Elke Biobest hommelkast wordt met de grootste zorg gekweekt. Om de kwaliteit van dit product te erkennen, zal volgende slagzin "More than 20 years of experience at your service" weldra op de omdozen prijken. De drie sleutelwoorden in de visie van dit bedrijf zijn " Profit", "People" maar ook "Planet". Biobest wil zich duidelijk engageren om op elk domein zo milieuvriendelijk mogelijk te werken en zo de "Planet" zo veel mogelijk te sparen. Dit streven wij als bedrijf na op alle technische niveau’s waaronder ook het logistieke gebeuren. Een verpakking is noodzakelijk om het product zo goed mogelijk van de productiesite naar de klant te brengen, met een zo beperkt mogelijk kwaliteitsverlies.

De verpakking moet ervoor zorgen dat diverse omstandigheden zoals vocht, temperatuur en verluchting voor de natuurlijke vijanden zo optimaal mogelijk zijn. De verpakking moet ook noodzakelijke info bevatten zoals de juiste uitzetwijze, bewaringsinfo, aantallen en mogelijke toelatingen. Deze info brengen we zo bondig mogelijk over in de vorm van pictogrammen waardoor ze door alle tuinders en medewerkers begrepen worden. De verpakkingen moeten ook zo efficiënt mogelijk verpakt en gestapeld kunnen worden.

Biobest streeft ernaar om zoveel mogelijk recycleerbare verpakkingen te kiezen, echter zonder enige toezegging te doen naar kwaliteit en gebruiksgemak. Daarom zullen voortaan Orius-System in kokers van 1.000 en Macrolophus-System in kokers van 500 worden aangeboden. Door de grotere verpakkingseenheid zal het aandeel verpakkingsmateriaal per roofwants afnemen en wordt het te transporteren volume en de benodigde hoeveelheid brandstof gereduceerd. Door de schaalvergroting in de sector is dit ook economisch haalbaar voor de teler. Ook de draagstof van Macrolophus-System werd gewijzigd van vermiculiet naar houtkrullen waardoor we een nog betere kwaliteit roofwantsen tot bij de klant kunnen garanderen. Voor Swirskii-System bieden wij u de mogelijkheid tussen meerdere verpakkingen, nl.10.000, 25.000 en 50.000.

Biologische en geïntegreerde bestrijding: de Biobest hommelkast heeft een nieuwe outfit(1508211555)Voor Amblyseius andersoni is er nu ook een verpakking van 25.000 stuks naast de verpakking van 10.000 stuks. Ook is deze roofmijt in kweekzakjes beschikbaar. Gedurende 6 tot 8 weken vormen deze kweekzakjes een broedplaats van nieuwe roofmijten van waaruit ze gestaag het gewas verder koloniseren. Deze toepassing is ideaal voor een vroege preventieve aanpak, nog voordat de plagen zich in het gewas hebben kunnen manifesteren.

Amblyseius californicus is er in een grootverpakking. De nieuwe handige kokers bevatten 25.000 roofmijten, klaar voor de strijd tegen spint. Deze grote hoeveelheden per koker hebben geleid tot nieuwe uitzetstrategieën. Hierdoor kunnen we op korte tijd meer roofmijten uitzetten per m² terwijl het uiteindelijke kostenplaatje aanvaardbaar blijft.

Door Amblyseius californicus preventief uit te zetten in dichtere hoeveelheden is hij vanaf het begin dominanter aanwezig in het gewas, nog voor de eerste spint zich laat zien. Zo worden vestigingskansen van spint vanaf de eerste dag tot een minimum herleid.

Tuininformatie