Ecologisch omgaan met water: het hergebruik van regenwater

Ecologisch omgaan met water: het hergebruik van regenwater(846027559)Wanneer U de verschillende posten binnen uw woning waar U water voor nodig hebt op een rijtje zet, dan valt meteen op dat er een heel aantal bij zijn die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Allicht de meest interessante post waar U aan regenwater kunt denken is uw toilet. Hoog kwaliteitswater is hier zeker niet nodig en daarenboven gaat het om aanzienlijke hoeveelheden, reken voor iedere spoelbeurt op 5 à 8 liter water.

Al uw wasactiviteiten, ook hier gaat het om grote watervolumes en bovendien heeft regenwater hier het unieke voordeel om een stuk ´zachter´ te zijn dan water uit het leidingnet. Regenwater bevat een veel lagere concentratie kalium- en calcium ionen wat er voor zorgt dat u veel minder zeep moet gebruiken.

Voor welke toepassingen kan je regenwater gebruiken? Typische toepassingen zijn:

• Uw was- en afwasmachine. U kan een grote hoeveelheid waspoeder, afwaszeep en glansproducten vermijden.

• Bad en douche. Wanneer U wenst kan hier voor de koud water toevoer naar de thermosstatische kraan ook regenwater worden gebruikt.

• De poetsbeurt van uw woning en wagen. Naast een lager zeepgebruik verdwijnen ook de vervelende witte kalkvlekjes na het drogen van de waterdruppels.

• Het gieten van de planten en de tuin. Zij geven immers de voorkeur aan regenwater en de pomp die U waarschijnlijk toch had aangeschaft om uw tuin te sproeien wordt met uw regenwaterinstallatie optimaler ingezet.

Voordelen van regenwaterhergebruik

U ziet het al, eigenlijk kan U voor 30 tot 50 % van uw waterverbruik regenwater gebruiken. U kan dus naast alle voorgenoemde voordelen ook uw waterfactuur een stuk laten dalen,temeer omdat de hoeveelheden boven het basisverbruik aan een hogere prijs worden doorgerekend. Hetzelfde geldt voor uw lozingsrekening.
Bovendien hoeft het watervolume dat U recupereert niet door de watermaatschappij worden gewonnen, gezuiverd en ontsmet. Bijkomend kan het fenomeen worden vermeden dat op tijdsstippen met veel regen een te grote en te veel aangelengde afvalwaterhoeveelheid terecht komt in de zuiveringsstations. Deze waterhoeveelheden moeten dan ongezuiverd worden geloosd.

Techniek

Een regenwatersysteem is opgebouwd uit een aantal componenten:

Opvangsysteem en filter

Het hemelwater dat op uw dak valt wordt via het bestaande goot en afvoersysteem naar een centraal punt afgeleid. Op die plek staat een intelligent zelfreinigend filtersysteem opgesteld dat ervoor zorgt dat vuildeeltjes (takjes, bladeren, zand, enz...) niet in het vergaarbekken terecht komen. Dit voorkomt de bezoedeling van het water. In de opvangbak, meestal onzichtbaar ingegraven in uw tuin verblijft het water tot U het nodig hebt.

Pomp

Op het moment dat U regenwater nodig heeft zal een pompsysteem het opzuigen en het naar uw waternet sturen. Wanneer U de kraan opendraait merkt U geen verschil met water dat zou worden geleverd door de drinkwatermaatschappij!

Regeling

De regelaar is de manager van de volledige installatie. Hij houdt het drukniveau van uw leidingnet in de gaten, laat de pomp zo weinig mogelijk draaien, zorgt voor de beveiliging van het systeem en schakelt over naar leidingwater wanneer de regenwatervoorraad onvoldoende blijkt.

Nochtans doet deze situatie bij een goed gedimensioneerde installatie zich nauwelijks voor, de regengoden verkiezen ons landje immers als hun favoriete actieterrein!

Drinkwaterzuivering

Optioneel kan een bijkomende fijnfilterinstallatie worden gebouwd die een deel van het regenwater omzet in drinkwater. Dit gebeurt via een hoog aantal filterstappen zonder gebruik te maken van een chemische ontsmetting. Op deze manier kan U volledig voorzien in uw eigen drinkwaterbehoefte.

Kostprijs

Een ongetwijfeld belangrijk punt wanneer U de aanschaf van een regenwaterinstallatie in overweging neemt is de kostprijs. Daarbij moet U een aantal dingen in uw achterhoofd houden. Wanneer het gaat om een nieuwbouwwoning bent U verplicht van rechtswege om en regenwaterput te voorzien. Daarenboven is het een logische stap dat U een pomp aanschaft voor het begieten van uw tuin tijdens de zomermaanden. Uiteindelijk hebt U op dat moment reeds de twee duurste componenten van de regenwaterinstallatie in huis. Wat rest zijn een aantal extra distributieleidingen en regelapparatuur. Wanneer u een aanzienlijk waterverbruik hebt, is deze extra investering snel terugverdiend.


Bronnen VELT - Het Fonteintje, met dank aan T3 cvba en André Wauters.

Tuininformatie