Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud

Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud(184966506)Bij de aanleg van een tuin speelt het gebruik een belangrijke rol. U kunt verschillende dingen doen. De verwilderde tuin is één van de mogelijkheden. Het gebruiken van planten uit het omringende landschap is komt trouwens tegemoet aan het moderne streven om het onderhoud in de tuin tot een minimum te beperken.

Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud(184966506)Er zijn 3 mogelijkheden:

- Geen wildernis.
- Begrip voor eigen omgeving en karakter van de plant.
- De verwilderde tuin.

De toepassing van natuurlijke materialen als hout, keien, natuursteenkeitjes

De stroomrichting

Door de stenen van een pad dwars op de looprichting van de paden te leggen, krijgen de paden als het ware een afgeremde ´stroomrichting´ langs de groene ´eilanden´. Zouden de stenen in de lengterichting liggen, dan zou het effect daarvan ´versnellend´ kunnen werken en de paden en de tuin, korter lijken.

De bloemenweide

Alles groeit niet overal, vergeet dat nooit. Er zijn planten die ieder plekje voor lief nemen (klaprozen, margrieten), maar over het algemeen zijn plantensoorten sterk verbonden aan een grondsoort.

Iedere naar een ´wilde tuin´ hunkerende tuinliefhebber een ´weidemengsel´ opdringen,heeft dus nog niets met het milieu te maken. De vegetatie aan de grond aanpassen, dat wordt heel dikwijls vergeten.

Voor elke bodem en klimaat passende bloemenweide mengsels worden in de handel niet aangeboden. Welke bloemenweide uw tuintje wenst, daar kunt u helaas alleen achter komen door zelf te experimenteren met het inplanten of inzaaien van geschikte gewassen, die van naturen op die grond voorkomen. Bij dat experimenteren moet u wel uitgaan van onbemeste, onkruidvrije grond.

Zaai in een kleine tuin geen bloemenweide mengsel, maat laat gewoon door niet of nauwelijks maaien weide- en bermplanten uit de streek als madelieven, margrieten, ereprijs, boterbloem, pinksterbloem, zuring, paardenbloem, fluitenkruid, klaver, zwart toorts, en zoverder spontaan toe.

Deze zullen zich in de loop van de jaren langs natuurlijke weg in het gras vestigen. Eventueel kunt u uit het vrije veld enig zaad van de gewenste soorten oogsten. Wat u met een dergelijke grasmat moet doen, is er vooral geen mest of compost op te strooien. Hoe armer de grond is (wordt), des te beter het resultaat.

De heidetuin

Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud(184966506)

Heidesoorten zijn er in allerlei kleurvariëteiten. Maak er geen ´lappendeken´ van, maar zorg voor voldoende grote vlakken van enkele soorten. Heide is ruimte, verre horizonten, zwerven en rust.

Wilde planten met een wild karakter

Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud(184966506)

Combineer échte wilde planten en sierplanten met een wild karakter, bijvoorbeeld Macleaya, Anemone, Erigeron en Lyatris: een combinatie van zon- en schaduwplanten die hun eigen plantengemeenschap vormen. Of berenklauw met boerenwormkruid, een combinatie van zonminnende en halfschaduwgewassen. Of een combinatie van Aralia (duivelswandelstok), Geranium en leverkruid (Eupatorium).

Tips voor de aanleg van een wilde tuin: minimum aan onderhoud(184966506)

Na verloop van tijd zullen in je tuin de schaduwplekken gaan overheersen en zal de kruidenvegetatie (de vasteplantenlaag) van karakter en samenstelling gaan veranderen. Het is het beeld van een gevecht op leven en dood tussen verschillende plantengroepen om licht en lucht, om te kunnen overleven.

Tuininformatie