Veredeling: kwekersrecht blijft lastig om te begrijpen

Veredeling: kwekersrecht blijft lastig om te begrijpen(666296952)Zelfs deskundigen op het gebied van intellectueel eigendom en veredelaars staan vaak
nog voor verrassingen als het gaat om de bescherming van plantenrassen, laat staan de producenten. Een paar vragen over kwekersrecht:

1. Mag de naam van een beschermde variëteit zo maar worden veranderd, bijvoorbeeld omdat de naam beter klinkt?

Nee, de originele naam waaronder de plant is beschermd moet altijd worden genoemd, ook op het label.

2. Als ik bemerk dat iemand mijn variëteit illegaal vermeerdert en op de markt brengt wacht ik gewoon af tot hij het in mijn land importeert. Dan pak ik hem door alles in beslag te laten nemen.

Fout. Zodra iemand merkt dat er inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten, moet hij actie ondernemen. Alleen als hij logischerwijs geen rechten kan laten gelden, kan hij actie ondernemen om de geoogste producten in beslag te laten nemen en dan alleen nog maar als hij dat doet in een land dat de UPOV 1991 revisie heeft
ondertekend. In de oudere versies is niet voorzien in rechten op geoogst product.

3. Het is prachtig dat tegenwoordig ook mutanten van mijn beschermde ras zijn beschermd. Ik hoef me geen zorgen te maken dat iemand een mooie mutant vindt in zijn gewas.

Reken daar niet al te veel op. De zogeheten ´Essential Derived Varieties´ zijn alleen maar beschermd in landen die de UPOV revisie van 1991 hebben geratificeerd. Bovendien, als de kweker die de mutant in ´uw´ variëteit vond kwekersrecht aanvraagt en de instantie die daarvoor in een bepaald land verantwoordelijk is de overeenkomst met het originele ras over het hoofd ziet, dan heeft u een probleem. U moet dus altijd op uw hoede blijven, zeker als het om minder in het oog lopende karakteristieken gaat dan kleur of vorm.

Bron: Bloemenbureau Holland


Tuininformatie