Groenten in de tuin: vermijd chemische middelen

De voornaamste dierlijke aantastingen waarmee men in de groentetuin geconfronteerd wordt zijn: bladluizen, spint, trips, vliegen, motten, vlinders, kevers, mijten, wantsen, wespen, slakken, mollen, ratten, muizen, vogels, hazen en konijnen.


Plantaardige aantastingen bestaan meestal uit zwamziekten zoals meeldauw, wortelrot, vruchtrot, knolvoet en schurft.


Het bestrijden met chemische middelen stuit op de zelfde bezwaren als genoemd bij dierlijke aantastingen. Het vraagt veel technische kennis en moet zeer intensief gebeuren, bovendien is het erg kostbaar. Van talrijke gewassen bestaan rassen welke niet gevoelig zijn (resistent) voor bepaalde schimmels zoals meeldauwvrije spinazie en kropsla, bladvlekkenziektevrije tomaten, aardappelmoeheidresistente aardappelen e.d.


 


Komkommers en tomaten kunnen worden geënt op ziektebestendige onderstammen. Het aanhouden van ruime zaai -en plantafstanden, zodat de gewassen tijdig kunnen opdrogen, is een belangrijk middel. Ook is een juiste bemesting een manier om sterke gewassen te telen. Voor gewassen onder glas kan door men door royaal luchten veel narigheid voorkomen.


Aaltjes zijn zeer kleine aalvormige dieren die in zeer grote aantallen in de grond kunnen voorkomen: in 1 liter grond zitten er soms vele tienduizenden. Ze zijn alleen met een microscoop waar te nemen. Het meest bekende aaltje is de veroorzaker van o.a. de aardappelmoeheid. Is zeer moeilijk te bestrijden! Resistente rassen gebruiken en een ruime vruchtwisseling is hier de enige oplossing.


Virussen komen voor in zeer veel gewassen, zoals aardappelen, bonen, tomaten, bloembollen e.d. Zij zijn herkenbaar zich door groei- en kleurafwijkingen aan blad en stelen. De aantasting belemmert de normale groei en de oogst doen mislukken. Bladluizen zijn de overbrengers van virussen. Veel rassen van tuinbouwgewassen zijn onvatbaar gemaakt door het intelen van resistente eigenschappen.


Bekenden bacteriën zijn perenvuur bij fruit en de iepziekte, verbranden is de enige bekende oplossing.


Klimatologische schade kan worden veroorzaakt door regen, wind, hagel, sneeuw, wind, vorst en zon. De schade kan worden voorkomen door tijdig de juiste maatregelen te nemen zoals draineren, afdekken, schermen enz.


Onder mechanische schade wordt verstaan: schade veroorzaakt door gebruik van verkeerde gereedschappen, machines, aanbindmaterialen (teerhoudend touw of stokken die behandeld zijn met carboleum e.d.) Dit is te voorkomen door U goed te laten voorlichten door Uw leverancier!


Bron: Ubels Jan - https://www.tabortex.eu/

Bewerking Rudi Van Overloop

Tuininformatie